Christelijk Gereformeerde Zangvereniging Soli Deo Gloria te Bunschoten

De Christelijke Gereformeerde Zangvereniging “Soli Deo Gloria” is opgericht 6 september 1967 door Bart Hartog Wzn. De oprichtingsvergadering werd bijgewoond door 18 leden, 11 dames en 7 heren. Vanaf de oprichting zijn nu nog vijf leden op ons koor. De eerste repetitie werd gehouden op 17 oktober 1967 onder leiding van dirigent A.C van Holland uit Amersfoort. Hij mocht 23 jaar ons koor dirigeren totdat hij na een kort ziekbed op 13 november 1990 kwam te overlijden. In de jaren daarna hebben meerdere dirigenten de leiding van ons koor gehad. Sinds januari 2011 is Evert van de Kamp onze vaste dirigent en tot 2017 was Christiaan Gmelig Meyling onze vaste organist en daarna Eduard van Maanen.
Jaarlijks geven we een “Kerstuitvoering” en een “Paasuitvoering” in de Chr. Geref. Kerk “De Fontein”. Ook in Klundert waar onze dirigent ook twee koren heeft een gemengd koor en een “Mannenensemble”. We gaan elk jaar de avond voor Hemelvaartsdag zingen in het “Verzorgingshuis Voor Anker” in Huizen. Ons koor heeft momenteel 60 leden, maar wilt u graag zingen op een gemengd koor dan bent u van harte welkom op woensdagavond van 19.45 uur tot 22.00 uur in de Chr. Geref. Kerk “De Fontein” Bikkersweg 7, Bunschoten.

Christelijk Mannenensemble te Krabbendijke

Christelijk Mannenensemble Krabbendijke

Op 2 november 2017 werd op initiatief van hun dirigent Evert van de Kamp het mannenensemble opgericht. Begonnen werd met 10 leden en het koor telt nu 18 leden. We geven jaarlijks een concert in de Hervormde Kerk te Krabbendijke. Verder treden we op bij zusterkoren of wanneer we worden uitgenodigd medewerking te verlenen.

Het koor werkte ook mee aan het 50-jarig jubileumconcert in de Sint Joriskerk in Amersfoort van hun dirigent waar een live CD van is opgenomen. Een belangrijk optreden was de gehouden Benefietconcerten in de Hervormde Kerk te Krabbendijke voor de uitbreiding van het Van Dam orgel voor een vrij pedaal. Ook hiervan is een Cd verschenen. In 2019 werd een Cd opgenomen in de Grote Kerk van Tholen waar ook het mannenensemble aan mee werkte. Het koor bereidt zich voor op het 1e lustrum 2022

De repetities worden gehouden achter of in de kerk de eerste drie vrijdagavonden van de maand van 19.45 uur tot 21.15 uur. Van harte welkom!

Samengesteld Mannenkoor

Samengesteld Mannenkoor

Het Samengesteld Mannenkoor met leden uit het Christelijk Mannenensemble  Krabbendijke en Mannenensemble SDG uit Bunschoten, leden van het Mannenensemble uit Kruiningen, allen onder leiding van Evert van de Kamp. Het koor werkte voor het eerst mee in 2018 aan het 50 jarig Jubileumconcert van hun dirigent in de Sint Joriskerk te Amersfoort waar ook een CD van is opgenomen. In 2019 werd er een CD uitgebracht van het koor welke is opgenomen in de Grote Kerk te Tholen. Het koor is vooral digitaal te beluisteren bij de Reformatorische Omroep te Nijkerk.

Samengesteld Groot Veluws Koor

Samengesteld Groot Veluws Koor

Het Samengesteld Groot Veluws Koor bestaande uit leden van de Veluwe en Omstreken trad voor het eerst op tijdens het 50 jarig Jubileumconcert van hun dirigent Evert van de Kamp in 2018 in de Sint Joriskerk te Amersfoort waarvan een live opnamen op CD is verschenen met als naam “Lof aan de Heer”. Medewerking werd verleend door het Groot Samengesteld Mannenkoor en de harpiste Arianne Schipper en Evert van de Veen orgel.

In de afgelopen periode mocht Evert vele koren dirigeren ( bijna 50 ) op de Veluwe en Omstreken waar hij vele gezamenlijke concerten gaf in Nederland en Israel.

Thans nog steeds werkzaam als dirigent van twee koren.

Het Groot Veluws Koor

Grote bekendheid kreeg Evert als dirigent toen hij massaal ging optreden met zijn koren onder de naam Veluwse Koren, later Het Groot Veluws Koor genoemd. Vele optredens volgden elkaar op en werden er radio- en televisie opnamen gemaakt en zijn vele koren te beluisten op geluidsdragers. Hij maakte met Het Groot Veluws Koor drie concertreizen naar Israel wat grote indruk maakte, iets om nooit te vergeten! Vele geluidsdrager zijn er gemaakt van het koor welke regelmatig zijn te beluisteren bij de Evangelische Omroep en de Reformatorische Omroep. Vaste begeleider bij de koorconcerten en opnamen van de Lp’s en Cd’s was Klaas Jan Mulder aan het orgel en de Gebroeders Brouwer trompet. Vele bekende solisten werkten hieraan mee o.a. Reinate Heemskerk – Harry Smink – Janneke Slagter – Femmy van der Weg.

© Auteursrecht - Evert van de Kamp