Kerkorganist

Evert van de Kamp speelde zijn eerste kerkdienst op 15-jarige leeftijd in de Gereformeerde Kerk te Zwartebroek bij het huwelijk van zijn zus Bep van de Kamp en zwager Joop van de Veen op 3 november 1960. Niet lang daarna speelde hij de zondagsdiensten. Ook werd hij veel gevraagd bij rouw- en trouwdiensten en als gastorganist. Als organist volgde zijn benoeming in de Ichthuskerk te Voorthuizen, waar hij 23 jaar in de kerkdiensten het orgel bespeelde. Later ook in de Gereformeerde Kerk te Voorthuizen waar hij 12,5 jaar de kerkdiensten mocht begeleiden. Doordat de speeltafel zich beneden bevond bleven vele kerkgangers na afloop naar zijn spel luisteren en werden ook verzoeknummers gespeeld.
Het improviseren is vooral ontstaan door het spelen onder de collecte. Doordat er vooral ’s morgens meer dan 1000 kerkgangers waren duurde de collecte vrij lang en werd in aansluiting op de preek over een lied geimproviseerd. Met ds. G.P. Wijnbeek had Evert een hechte band als organist en het was dan ook niet vreemd dat hij later ook naar Genemuiden verhuisde om daar in de Gereformeerde Kerk te Genemuiden de diensten te gaan spelen. Ook werd daar een grote orgelpraktijk opgebouwd wat resulteerde in maar liefst 80 orgelleerlingen.

Evert was ook werkzaam als hoofdorganist in de Gereformeerd Kerk te Sint Jansklooster waar hij nauw betrokken was bij het bouwen van het nieuwe pijporgel door Jaap Patijn. Zijn spel werd door zeer velen gewaardeerd en de lofzang klonk tot eer van Hem die Evert deze gave geschonken heeft.

In de Gereformeerde Kerk te Vollenhove was gebrek aan organisten en werd Evert gevraagd daar ook als organist de diensten te spelen. Met het verzorgen van de diensten in Genemuiden, Sint Jansklooster en Vollenhove speelde Evert vaak drie diensten op een zondag!

Thans is Evert verbonden als organist aan de Herv. Kerk te Klundert – de Herv. Kerk te Krabbendijke – de Johanneskerk te Kruiningen – de Nederlandse Geref. Kerk te Zevenbergen en in de Sint Maartenskerk te Wemeldinge.

Organist in de Hervormde Kerk te Krabbendijke

In de Hervormde Gemeente te Krabbendijke ben ik op 1 juli 2017 benoemd tot vaste organist van de gemeente welke ik met veel genoegen vervul. Het Van Dam Orgel (1915) had toen 16 stemmen. In 1980 hebben de Gebroeders van Vulpen vrijwel het hele Bovenwerk vernieuwd behalve de Fluit 4′ is bewaard gebleven. Thans zijn nog 7 stemmen over van het Van Dam Orgel.  In 2018 is het pedaal zelfstandig met twee stemmen,  de Subbas 16′ en de Oktaafbas 8′ zijn geplaatst. Op het Bovenwerk is de Sifflet 1′ veranderd door een Terts 1 3/5′ en de Vox Humana 8′ door een Dulciaan 8′. Ook heeft het orgel een tremulant gekregen op het Bovenwerk. Deze aanpassingen zijn onder advies van Evert van de Kamp in overleg met Kerkrentmeesters en de firma Nijsse tot stand gekomen en telt het orgel nu 18 stemmen.

De Dispositie van het Van Dam orgel is thans als volgt:

Manuaal I:

Bourdon 16′ – Prestant 8′ – Holpijp 8 ‘- Octaaf 4′ – Roerfluit 4′ – Quint 3′ – Octaaf 2′ – Mixtuur II-III sterk – Cornet disc. IV sterk – Trompet 8′

Bovenwerk:

Gedekt 8′ – Fluit 4′ – Roerquint 3′ – Gemshoorn 2′ – Terts 1 3/5′ – Dulciaan 8′ – Tremulant

Pedaal:

Subbas 16′ – Octaaf 8’

Koppelingen: HW-BW – Ped. HW – Ped. BW

Mechanische sleepladen

Organist in de Hervormde Kerk te Klundert

In 2014 speelde ik mijn eerste kerkdienst op het Flentrop Orgel in de Hervormde Kerk te Klundert. Als vaste organist speel ik maandelijks drie diensten in onze gemeente.

Op dit orgel gaf ik in 2015 mijn 55-jarig jubileumconcert en in 2020 gedacht ik mijn 60-jarig jubileum als kerkorganist. In 2021 is er een Orgel CD verschenen met als titel  “God is getrouw” opgenomen in de Hervormde Kerk te Klundert op dit prachtige orgel.

Het Flentrop Orgel ( 1958 ) heeft 26 stemmen als volgt verdeeld:

Dispositie:

Hoofdwerk C-f³
Quintadeen 16’ – Prestant 8’ – Roerfluit 3’ – Spitsgamba 8’ – Octaaf 4’ – Fluit gedekt 4’ Quint 2 2/3’ –  Woudfluit 2’  Mixtuur 5 st – Fagot 16’ – Trompet 8’

Rugwerk
Holpijp 8’ – Quintadeen 8’ – Prestant 4’ – Fluit 4’ – Octaaf 2’ – Nasard 1 1/3’ – Scherp 3 st –  Dulciaan 8’ – Tremulant

Pedaal C-f¹
Subbas 16’ – Prestant 8’ – Gedekt 8’ – Octaaf 4’ – Ruispijp 3 st – Fagot 16’ – Schalmey 4’

Gebruikelijke koppels – Sleepladen systeem

Organist in de Protestantse Gemeente te Kruiningen

In de Protestantse Gemeente te Kruiningen speelde ik mijn eerste dienst tijdens een kerkdienst voor vluchtelingen en speel vanaf 2017 maandelijks een vaste morgendienst op het Van Vulpen Orgel in de PKN gemeente. Het Van Vulpen Orgel heeft 24 stemmen.

De Dispositie van het Van Vulpen orgel ( 1958 ) is als volgt:

Op 10 december 1958 kon het nieuwe Van Vulpen-orgel officieel in gebruik genomen worden en het werd ingespeeld door Adriaan Engels uit Den Haag die tevens lid was van de landelijke orgelcommissie. Het is opgebouwd uit hoofdwerk, rugwerk en pedaal. De vormgeving is vrij strak en de kassen zijn gemaakt van Frans eiken. Het orgel bezit 22 stemmen, waaronder 4 tongwerken. Specifiek is het horizontale trompet register, ook wel Chamade genoemd.

De dispositie:

Hoofdwerk
Quintadeen 16′ – Prestant 8′ – Roerfluit 8′ – Octaaf 4′ – Gedekte fluit 4′ – Octaaf 2′ –    Mixtuur 4-5 st. – Trompet 8′

Rugwerk
Holpijp 8′ – Prestant 4′ – Roerfluit 4′ – Gemshoorn 2′ – Nasard 11/3‘ – Scherp 4 st. –
Sexquialter 2 st. – Dulciaan 8’ – Tremulant

Pedaal
Bourdon 16′ – Prestant 8′ – Octaaf 4′ – Mixtuur 6 st. – Bazuin 16′ – Schalmei 4′

Koppelingen
Hoofdwerk-Rugwerk – Ped – I – Ped – II – Mechanische sleepladen

Organist in de Nederlandse Gereformeerde Kerk in Zevenbergen

Als organist ben in gevraagd om ook enkele diensten te spelen in het Noordhaven kerkje te Zevenbergen en speel inmiddels 2 vaste middagdiensten in de Nederlandse Gereformeerde Kerk te Zevenbergen. In een goed gevulde kerk met een “Zingende Gemeente” is dit fijn begeleiden als organist op het De Jongh Orgel. Het orgel telt 16 stemmen.

In 1991 bouwde de firma De Jongh een nieuw orgel in de orgelkas van Standaart. Een deel van het pijpwerk werd hergebruikt. Ingebruikname op 3 mei 1991. Adviseur bij de bouw was Wim Roos uit Rotterdam. Hij bespeelde het orgel ook bij de ingebruikname. (02)

Dispositie
Hoofdwerk: Prestant 8′ – deels 1919, Roerfluit 8′, Celeste 8′ (vanaf f) – 1919, Gamba 8′ – 1919; C-H uit Roerfluit, Octaaf 4′, Octaaf 2′, Mixtuur II sterk, Dulciaan 8′.

Dwarswerk: Holpijp 8′, Fluit 4′, Quint 3′, Woudfluit 2′, Terts 1 3/5′, Tremulant.

Pedaal: Subbas 16′ – deels 1919, Gedekt 8′ – 1919.

Koppelingen: Hoofdwerk – Dwarswerk, Pedaal – Hoofdwerk, Pedaal – Dwarswerk.

Organist in de Sint Maartenkerk te Wemeldinge

Als organist ben in gevraagd om met ingang van 2025 eens per maand diensten te begeleiden in de Sint Maartenkerk te Wemeldinge. Het is mij een genoegen om op dit mooie Monumentale Van Dam orgel te mogen spelen. Het orgel dateert uit 1899 en stond aanvankelijk in de Johanneskerk te Kruiningen. Ten gevolge van de watersnoodramp  in 1953 werd het orgel afgekeurd en werd het te koop aangeboden.  In 1957 kocht de gemeente Wemeldinge het orgel en werd het geplaats door firma Koch uit Apeldoorn. De kas moest worden aangepast en er werden meer wijzigingen aangebracht. In 1977 besloot het orgelcomité te veranderen van orgelbouwer. De orgelbouwer Flentrop uit Zaandam werd benaderd en in 1983 adviseerde Frentrop om het orgel op de Monumentenlijst te krijgen. Op 25 augustus 1986 werd dit door het Rijk goedgekeurd. Het orgel werd in de oude staat terug gebruik nadat de orgelzolder een meter naar voren werd verlengd. Zo kon het front in zijn oorspronkelijk vorm weer terug worden gebracht. Het pedaal werd uitgebreid met een Basson 8′. Adviseur bij de restauratie was Dhr. Jan Jongepier te Leeuwarden.

Na de wijzigingen is de dispositie:

Hoofdwerk: Bourdon 16′- Prestant 8′ – Holpijp 8′- Violon 8′- Oktaaf 4′- Roerfluit 4′ – Octaaf 2′ – Cornet 3 sterk – Quintprestant 2 2/3′ – Mixtuur II tot III sterk – Trompet 8′ bascant – Trompet 8’discant.

Bovenwerk: Salicionaal 8′- Viola di Gamba 8′ – Flute dolce 8′- Salicet 4′- Fluit travers 4′ – Gemshoorn 2′ – Dulciaan 8′ – Tremulant.

Pedaal: Subbas 16′ – Basson 8′

Koppelingen: Hoofdwerk – Bovenwerk, Pedaal – Hoofdwerk, Pedaal – Hoofdwerk.

© Auteursrecht - Evert van de Kamp