Evert van de Kamp

Evert van de Kamp begon zijn muzikale loopbaan op 11-jarige leeftijd als vaste begeleider van het kinderkoor “De Anemoontjes” te Zwartebroek. In 1968 volgde hij Klaas Koops op als dirigent. In Zwartebroek speelde hij op 3 november 1960, nu precies 60 jaar geleden, zijn eerste officiele kerkdienst op de trouwdag van zijn zus Bep en zwager Joop van de Veen in de Geref. Kerk waar hij daarna 10 jaar lang de gemeentezang mocht begeleiden.

Tijdens een vakantie van de organist van de Ned. Herv. Ichthuskerk te Voorthuizen nam hij de diensten waar. Dit leidde tot een vaste aanstelling en Evert is hier 23 jaar als organist werkzaam geweest. Op 1 december 1971 ontving hij zijn benoeming als organist van de Gereformeerd Kerk te Voorthuizen. Deze taak vervulde hij 12,5 jaar. In 1984 werd hij organist van de Geref. Kerk te Genemuiden waar hij 10 jaar de kerkdiensten begeleidde. Jarenlang was hij ook vaste organist van de Geref. Kerk te Sint Jansklooster, van de Geref. Kerk te Vollenhove en van de Geref. Kerk te Blokzijl.

Thans is hij vaste organist in de Hervormde Kerk te Krabbendijke, de Johanneskerk te Kruiningen, de Hervormde Kerk te Klundert en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Zevenbergen. Tevens gastorganist van de Gereformeerde Kerk te Krabbendijke.

Mijn eerste lessen op het harmonium

Evert van de Kamp , musicus, geboren op 1 mei 1945 te Ermelo, groeide op in het Veluwse plaatsje Zwartebroek en speelde op 6-jarige leeftijd al mondorgel en kwam zo met de muziek in aanraking. Al vroeg hield hij van zingen en moest soms bij de overburen waar hij veelal was een liedje zingen voor de visite die daar dan was. In de schuur stond een traporgel (harmonium) en als hij de kans kreeg leerde hij daarop spelen, eerst met 1 vinger maar al gauw ontdekte hij dat als je met 2 vingers speelde en 1 toets ertussen oversloeg het veel leuker klonk. Zo improviseerde hij al op jonge leeftijd. Op de lagere school mocht hij van de leraar wel eens in het laatste uurtje als er muziekles werd gegeven voor de klas staan om te dirigeren.

Sint Joriskerk te Amersfoort

De muziek boeide hem steeds meer, vooral omdat zijn oudste zus Hennie harmonium speelde en zijn broer Henk en zus Ans lessen volgden bij George. Na aanhoudend vragen aan zijn ouders om ook op les te mogen ontving Evert zijn eerste lessen op 10-jarige leeftijd van zijn zwager George van Moolenbroek . Deze bracht hem de liefde bij voor de orgelmuziek en stuurde Evert na 2 jaar naar de Amersfoortse Muziekschool waar hij studeerde bij Henk Seldenthuis. Veel dank gaat uit naar zijn ouders die het hem mogelijk maakte om te studeren, temeer omdat het voor hun financieel best een moeilijke tijd was. Er ging een wereld voor hem open toen Evert zijn lessen mocht vervolgen bij Willem Hulsman op het Naber orgel in de Sint Joriskerk te Amersfoort. Eenmaal in de week mocht Evert daar dan een paar uur studeren en leerde zo het majestueuze orgel te bespelen met werken van Bach en Reger Evert hield ook erg van Romantische muziek . Vooral van Rheinberger, Jan Zwart en Feike Asma, dit waren zijn geliefde componisten. Zijn leraar Willem Hulsman was daar minder blij mee, want Bach moest vooral de grondslag vormen voor Evert zijn orgelspel. (en hij had gelijk!)

Orgelstudie en Koordirectie

Hij pakte zijn orgelstudie weer op en kreeg orgellessen en koordirektie bij Geert Gringhuis te Barneveld. Geboeid door het orgelspel en dirigeren van Geert Gringhuis besloot Evert lid te worden van het koor “ Con Amore” te Barneveld en zong zijn tenorpartij uit volle borst mee en leerde zo het vak dirigeren van dichtbij te bekijken. Veel heeft hij te danken aan Geert Gringhuis, die het met Evert wel zag zitten en zijn koren, wanneer dat nodig was door hem liet vervangen. Geen gemakkelijke opgave maar wel een hele uitdaging. Voorzitter De Ridder van het Gemengde Koor in Woudenberg maakte tegen Geert de opmerking: “je hebt wel een van je beste leerling gestuurd!” Helaas moest hij afscheid nemen van Geert Gringhuis toen deze geheel onverwacht overleed en hij diep bedroefd en verslagen door dit bericht het even niet zag zitten om verder te gaan.. Evert was geroerd door Geert Gringhuis zijn muziek en zong deze graag met zijn koren en vele bewerkingen werden ook vastgelegd op de plaat.

Studie aan het Concervatorium

Doordat zijn hobby steeds meer zijn beroep ging worden besloot Evert zijn studie voor orgel weer op te pakken en ging weer Bach studeren. Dit voor een proefexamen om toe gelaten te worden in de vooropleiding om dan vervolgens te mogen te mogen studeren aan het Concervatorium. In spanning wachtte hij na het proefspel de uitslag af op de gang en kreeg tot zijn verbazing te horen dat hij gelijk naar het Concervatorium mocht en zijn studie zonder de 2 jarige vooropleiding mocht beginnen. Evert dirigeerde toen al vele koren en moest later voor zichzelf de keuze maken of het concervatorium of de koren en koos voor het laatste.  Na een jaar het concervatorium in Zwolle met goede cijfers te hebben gevolgd vervolgde hij zijn studie bij Klaas Jan Mulder en Willem Hendrik Zwart.

Vaste Organist op het Van Dam Orgel van de Hervormde Kerk Krabbendijke

Sinds maart 2017 is Evert benoemd tot vaste organist van de Hervormde Gemeente te Krabbendijke waar hij zondags de gemeentezang begeleid.

Tevens vaste organist in de Hervormde Kerk te Klundert, de Hervormde Johannes Kerk te Kruiningen en gastorganist in de Gereformeerde  Kerk Vrijgemaakt in Zevenbergen.

© Auteursrecht - Evert van de Kamp