De grote morgen

Als er eens geen God was

Looft zijn naam alom

Mijn hulp komt van de Heer

U loven wij, o God

Groot Veluws Koorconcert

Improvisaties

Het Groot Veluws Koor

Kerst met het Groot Veluws Koor