Woensdag 20 december 2017

Kerstuitvoering door Chr. Geref. Zangver. "Soli Deo Gloria"
en het Chr. Geref. Mannenensemble SDG