Woensdag 1 juni 2011

Zangavond door de Chr. Geref. Zangvereniging "Soli Deo Gloria" te Bunschoten