Woensdag 19 december 2012 - Kerstuitvoering
door de Chr. Geref. Zangvereniging "Soli Deo Gloria" te Bunschoten