Kerstconcert door Chr. Geref. Zangver. "Soli Deo Gloria