Soli Deo Gloria

2018
 
x
2017
X
X
X
2016
 
X
X
X
x
x
x
2015
 
 
 
 
 
 
2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013
x
 
 
z
z
2012
 
xxx
x
x
2011
x
x
x
xxxx

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstuitvoering door de Chr. Geref. Zangvereniging

“Soli Deo Gloria” te Bunschoten