Heer, wees mijn Gids - Inleiding -Trio en Koraal

Leer mij Uw weg,
o Heer - Cantabile

Psalm 42 Als een
hert dat verlangt
naar water

U zij de glorie -
Jeruzalem,
o stad van goud

Evert van de Kamp
Op U mijn Heiland


Waarheen Pelgrims - Verlosser Vriend Gij

hoop en lust


Abba Vader - Daal bij 't huiswaartgaan Uw zegen

Psalm 116 en Psalm 121

Psalm 150 vers 1 en 3

Dankt,
dankt nu allen God

Jubilate Domino -
Werk want de nacht zal komen

Psalm 138 'k Zal met mijn ganse hart Uw eer

Psalm 43 - Psalm 87 -
Psalm 97

Psalm 68 vers 10

Door de Wereld gaat een woord - Hoor 't moet des Herders stemme zijn

Jezus mijn Heiland

Stilte over alle landen

Hoe groot zijt Gij - Zoekt eerst het Koninkrijk

Kerstkoralen deel 2

Eens als de bazuinen klinken

Psalmbewerking 65 vers 1 en 2

Nader mijn God bij u