Biografie

Evert van de Kamp , musicus, geboren op 1 mei 1945 te Ermelo,

groeide op in het Veluwse plaatsje Zwartebroek en speelde op

6-jarige leeftijd al mondorgel en kwam zo met de muziek in aanraking.

Al vroeg hield hij van zingen en moest soms bij de overburen waar hij

veelal was een liedje zingen voor de visite die daar dan was.

In de schuur stond een traporgel (harmonium) en als hij de kans kreeg

leerde hij daarop spelen, eerst met 1 vinger maar al gauw ontdekte hij

dat als je met 2 vingers speelde en 1 toets ertussen oversloeg het veel

leuker klonk. Zo improviseerde hij al op jonge leeftijd.

Op de lagere school mocht hij van de leraar wel eens in het laatste uurtje

als er muziekles werd gegeven voor de klas staan om te dirigeren.

Mijn eerste lessen op het harmonium

De muziek boeide hem steeds meer, vooral omdat zijn oudste zus Hennie

harmonium speelde en zijn broer Henk en zus Ans lessen volgden bij George.

Na aanhoudend vragen aan zijn ouders om ook op les te mogen ontving

Evert zijn eerste lessen op 10-jarige leeftijd van zijn zwager George van Moolenbroek .

Deze bracht hem de liefde bij voor de orgelmuziek en stuurde Evert na 2 jaar

naar de Amersfoortse Muziekschool waar hij studeerde bij Henk Seldenthuis.

Veel dank gaat uit naar zijn ouders die het hem mogelijk maakte om te studeren,

temeer omdat het voor hun financieel best een moeilijke tijd was.

Er ging een wereld voor hem open toen Evert zijn lessen mocht vervolgen bij

Willem Hulsman op het Naber orgel in de Sint Joriskerk te Amersfoort.

Eenmaal in de week mocht Evert daar dan een paar uur studeren en leerde

zo het majestueuze orgel te bespelen met werken van Bach en Reger.
Evert hield ook erg van Romantische muziek . Vooral van Rheinberger,

Jan Zwart en Feike Asma, dit waren zijn geliefde componisten.

Zijn leraar Willem Hulsman was daar minder blij mee, want Bach moest

vooral de grondslag vormen voor Evert zijn orgelspel. (en hij had gelijk!)

Sint Joriskerk te Amersfoort

 

Reeds op jonge leeftijd bespeelde hij het orgel in de Geref. Kerk
te Zwartebroek
, Herv. Ichthuskerk en de Geref. Kerk te Voorthuizen ,

Geref. Kerk te Genemuiden , Geref. Kerk te Sint Jansklooster .

Samenzangavonden volgden maandelijks in de Stephanuskerk te Hasselt ,

waar ook een aantal CD's zijn opgenomen met Orgel improvisaties.

 


Orgel Geref. Kerk Zwartebroek

Evert had een een grote lespraktijk op de Veluwe.

Op 15-jarige leeftijd gaf hij al les aan huis

In die tijd voor twee gulden een heel uur lang.

In Elspeet en Uddel begon hij een lespraktijk onder de naam

Muziekonderwijs De Orgelpijp.

In Genemuiden richtte hij op 1 juli 1987 de Stichting Muziekschool

"De Zwartewatersteden" op waar maar liefst wekelijks 352 leerlingen les

ontvingen van 18 docenten op verschillende instrumenten.

 

In 2000 werd er een CD gemaakt getiteld Instrumentale Toekomstmuziek,
met de docenten Christie Bruning (gitaar), Astrid Driesprong (blokfluit),
Maurice van Dijk (trompet), Hans Noordhof (orgel), Arjen Seinen (piano)
Bert Gelderman (orgel) Gerard Rijken van Olst (panfluit),
Evert van de Kamp (orgel) en Brenda van der Net (panfluit).

Voorspeelavond leerlingen Muziekschool

De Zwartewatersteden

Niet alleen van Orgelmuziek hield Evert, hij speelde ook in het

Harmoniekorps “Elkander Getrouw ”, waar hij wel eens mocht

dirigeren op de feestdagen als Klaas Koops soms ook elders moest dirigeren.

Ruim 10 jaar heeft hij daar op de bugel en later op de trompet gespeeld.

Toen Evert in januari 1968 zijn eerste kinderkoor kreeg en later steeds

meer koren, nam hij afscheid van “Elkander Getrouw” en richtte zich

verder op het orgelspelen en dirigeren van zijn koren.

Muziekvereniging

Elkander Getrouw

Hij pakte zijn orgelstudie weer op en kreeg orgellessen

en koordirektie bij Geert Gringhuis te Barneveld .

Geboeid door het orgelspel en dirigeren van Geert Gringhuis

besloot Evert lid te worden van het koor “ Con Amore” te Barneveld

en zong zijn tenorpartij uit volle borst mee en leerde zo het vak

dirigeren van dichtbij te bekijken.

Veel heeft hij te danken aan Geert Gringhuis, die het met Evert wel

zag zitten en zijn koren, wanneer dat nodig was door hem liet vervangen.

Geen gemakkelijke opgave maar wel een hele uitdaging.

Voorzitter De Ridder van het Gemengde Koor in Woudenberg maakte tegen

Geert de opmerking: “je hebt wel een van je beste leerling gestuurd!”

Helaas moest hij afscheid nemen van Geert Gringhuis toen deze

geheel onverwacht overleed en hij diep bedroefd en verslagen door

dit bericht het even niet zag zitten om verder te gaan..

Evert was geroerd door Geert Gringhuis zijn muziek en zong deze graag

met zijn koren en vele bewerkingen werden ook vastgelegd op de plaat.

Geert Gringhuis

Doordat zijn hobby steeds meer zijn beroep ging worden besloot Evert

zijn studie voor orgel weer op te pakken en ging weer Bach studeren.

Dit voor een proefexamen om toe gelaten te worden in de vooropleiding

om dan vervolgens te mogen te mogen studeren aan het Concervatorium.

In spanning wachtte hij na het proefspel de uitslag af op de gang en

kreeg tot zijn verbazing te horen dat hij gelijk naar het Concervatorium

mocht en zijn studie zonder de 2 jarige vooropleiding mocht beginnen.

Evert dirigeerde toen al vele koren en moest later voor zichzelf

de keuze maken of het concervatorium of de koren en koos voor het laatste.

Na een jaar het concervatorium in Zwolle met goede cijfers te hebben gevolgd

vervolgde hij zijn studie bij Klaas Jan Mulder en Willem Hendrik Zwart.

Evert aan de speeltafel

Grote Kerk Hasselt

Als muziekdocent was Evert enige jaren werkzaam aan de Chr. Huishoudschool

te Kootwijkerbroek.
Een leerzame tijd en het was vooral aan de eerste en vierde klas leuk om les te geven,

zij waren het meest geinteresseerd in muziek.
Met de Paas- en Kerstwijding werd dan een koortje gevormd van leerlingen uit de vier klassen.
Wegens te drukke werkzaamheden hield hij het na twee en een half jaar voor gezien en richtte zich vooral op de koren en het orgelspelen in de kerk.

Docenten Chr. Huishoudschool Kootwijkerbroek

Grote bekendheid kreeg hij als dirigent toen hij massaal ging optreden met zijn

koren onder de naam Veluwse Koren, later Het Groot Veluws Koor genoemd.

Vele optredens volgden elkaar op en werden er radio- en televisie opnamen

gemaakt en zijn vele koren te beluisten op geluidsdragers.

Hij maakte met Het Groot Veluws Koor drie concertreizen
naar Israel wat grote indruk maakte, iets om nooit te vergeten!

Het Groot Veluws Koor